-Παπαθανάσης: Το δάνειο αφορά εταιρεία από την οποία έχω αποχωρήσει - Δεν έχω καμία οφειλή σε ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο | Έθνος