-Η Ιαπωνία έχει μια τελευταία ευκαιρία να αντιστρέψει το ποσοστό γεννήσεων - Δίνει γενναιόδωρη άδεια πατρότητας, αλλά οι άνδρες φοβούνται να τη λάβουν | Έθνος