-Από τον Οκτώβριο του 2021 ζητούσε η Αρχή Διαφάνειας διώξεις για την αμαρτωλή σύμβαση 717 - Το έγγραφο που εστάλη στο υπουργείο Μεταφορών | Έθνος