ΠΑΣΟΚ

Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα - Κίνημα Αλλαγής είναι σοσιαλδημοκρατικός ελληνικός συνασπισμός κομμάτων, στον οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2018 ως Κίνημα Αλλαγής. Πρόεδρος του συνασπισμού είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.